Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ»